For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Izložba slika - Putevima naših svetaca

28.12.2018. - Izložba slika „Putevima naših svetaca“

Izložba slika „Putevima naših svetaca“ čini seriju slika s motivima crkava koje se nalaze na području općine Lupoglav.

To su crkve s bogatom prošlošću, njihova gradnja počela je uglavnom u 16. stoljeću a do danas bile su više puta srušene ili dograđivane. Dio te njihove povijesti možemo prepoznati u zvoniku ili pročelju tih crkava, groblju pored crkve ili zidu oko groblja.

Gotovo dokumentaristički, bojom, mrljom i potezom kista, te poštujući pravila perspektive, nastojala sam zabilježiti prošlost koju nam piše vanjski izgled svake crkve, svaki kamen i staru popucalu žbuku. Nisam htjela izostaviti niti jedan vijenac ili sat na zvoniku koji prkosi zubu vremena. Gledajući svoje motive zbilja nisam imala potrebe ništa mijenjati nego ih baš takve, iluzionistički, prenijeti na platno. Dostojanstvo i glorifikaciju naših crkava naglasila sam slikanjem sa primjesama zlatne i srebrne boje, koje na neobičan način svijetlost ističe iz pozadine i poigrava sa sivilom dotrajalog kamena na zvoniku ili stare isprane žbuke na fasadi crkve.

Vješto oko promatrača može prepoznati još neke detalje koji se neobično kriju na slikama, simboli zaštitnika crkava. Iza, pored ili ispred, jednostavna igra detalja koji postaju dio prikaza. Simboli kao podsjetnici na mučeništvo, patnju, vjeru, nadu i sveca postaju dio stvarnosti na slikama.

Crkve koje sam izabrala spomenici su naše prošlosti, čuvari i svjedoci naših uspomena, s njima dijelimo naše najljepše i najtužnije trenutke naših života, i možda će zbog tih razloga ova izložba i vama probuditi sjećanja čije detalje ne želite nikada zaboraviti. Eni Šuperina Rožić

Slika 2
Slika 1
Slika 10
Slika 12
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9

Ispis E-mail