For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Životopis

Eni Šuperina Rožić rođena je u Rijeci 1985. godine, a živi u Lupoglavu. Nakon srednje škole, Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, nastavila je svoje likovno obrazovanje u Italiji, na stručnom studiju mozaika (Scuola mosaicisti del Friuli), uz povremeni sezonski rad u Arheološkom muzeju u Puli. Svoje prve radove i izložbe ostvarila je u Istri, a 2009.god. upisala je Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci gdje je magistrirala slikarstvo 2014.god. U Zagrebu je realizirala niz projekata izrade mozaika, tako je radila na projektu izrade mozaika za sakralne objekte te uređenje interijera stanova zidnim mozaicima. Paralelno je predavala u Pučkom učilištu Zagreb kao voditelj mozaik radionice za treću životnu dob. Od 2015. do 2016. radila je kao pripravnik kustosa u Muzeju grada Pazina.

Ostali projekti i suradnje kronološki su navedeni:

2015.

 • Rad na mjestu kustosa pripravnika u Muzeju Grada Pazina
 • Voditelj radionice u ljetnoj školi Mala Glagoljska Akademija
 • sudjelovanje na zajedničkoj izložbi na temu „Signum“, Grožnjan

2014.

 • sudjelovanje na zajedničkoj izložbi na temu „Drugačijost“, Grožnjan
 • sudjelovanje na izložbi APURI u Karlsruheu, Njemačka
 • samostalna izložba na temu „Slike zvukova“, Zavičajni muzej Buzet

2013.

 • Koordinator scenografije na Malik Festu, Trsat, Rijeka
 • Asistentica scenografa u predstavi „Mozart efekt“ u HNK I. pl Zajc, Rijeka
 • Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Umjetnost i Dobrobit“ Waldorfske pedagogije
 • Samostalna izložba na temu „Horizonti stanja“, Grožnjan
 • Sudjelovanje na izložbi za nagradu Akadamije Primijenjenih umjetnosti

2012.

 • Koordinator scenografije na Malik Festu, Trsat, Rijeka
 • Grupna izložba radova u Grožnjanu na temu „Dimenzije“
 • Kongres o restauraciji i konzervaciji mozaika u Veneciji, Italija

2007.

 • Kongres o restauraciji i konzervaciji mozaika u Palermu, Italija

Ispis E-mail